VÄLKOMMEN

Kaptens Motor

ANNONSER:

 Orsa kalender 6 augusti 2016
 
Skogsutflykt till reservat med naturskyddsföreningen
Plats:  Parkering gamla Orsa bibliotek Kyrkogatan 18 Orsa Dalarna  
Naturskyddsföreningen Orsa
Vandra genom det nya naturreservatet Anderåsberget 2 mil norr Skattungbyn med Naturskyddsföreningen Orsa lördag 6 augusti. Ledare: Per Ax.
Samling kl.9.30 vid gamla biblioteket. Kontakt: 070-306 89 77