VÄLKOMMEN

Kaptens Motor

ANNONSER:

 Orsa kalender 3 maj 2016
 
´Tjuvheder´visas av Orsa filmklubb
´Tjuvheder´ på bio i Orsa
Tisdag 3 maj 2016
visar Orsa filmklubb
´Tjuvheder´
Thriller, Drama

´Tjuvheder´ är en socialpolitisk dramathriller om gatulangaren Minnas kamp för att överleva. En berättelse om samhällets brist på solidaritet och omgivningens syn på människor som inte kan leva upp till rådande normer. Är det möjligt att ställa sig utanför samhället?