Föreningen Visit Orsa
Visit Orsa står för…
Engagemang.
Genom att samarbeta lokalt inom nätverk ger och får vi inspiration som kommer att generera nytänkande som kan skapa mervärde för medlemmarnas verksamhet och därigenom göra Orsa till ett attraktivt turistmål.
Kvalitet.
Vi ger service genom god medlemsvård som skapar arbetsglädje och trygghet för våra medlemmar att växa i kunskapnär vi alla delar med oss av våra kompetenser.


Synlighet.
Genom stor fokus på våra medlemmar erbjuder vi en   med alla de möjligheter för våra medlemmar
att synligöra sin verksamhet med bokningssystem, länkar och bilder.
En facebooksida som är öppen för alla våra medlemmar och med den lätthet som facebookssidan kan spridas.
Vår blogg som kommer att göra besök hos våra medlemmar och snabbt kunna lägga ut information om alla händelser inom Orsa.
En bildmonitor på Orsas Turistbyrå med möjlighet för medlemmarna att lägga ut bilder om sin verksamhet.

Respekt.
Våra värderingar bygger på respekt för varandras integritet, men samtidigt med en öppen attityd till våra olika kompetenser och behov.


Vi i styrelsen för 2018 / 2019 är;
Ordf. Pauwel van Zonneveld
Kassör Olle Jobs
Ledamot Anna Eriksson
Ledamot Natalie Yxerius
Ledamot Renate Tegethoff Jobs
Suppleant Maria Bälter
Suppleant Klaus Csucs