INFO OM ORSA

ALLMÄNT OM ORSA

Historia och Kultur
Natur
Väder och Klimat

BUTIKER + AFFÄRER

Bil och Motor
Friluftsliv
Frisörer och kroppsvård
Hantverk och slöjd
Mataffärer
Övriga Butiker / Affärrer

HITTA HIT

NÖJEN

SOS NÖDFALL-VÅRD

TJÄNSTER

Historia och kultur - Information om Orsa

Historia och Kultur

Orsas historia började med meteoritnedslaget för 365 miljoner år sedan, då det kraftiga nedslaget bildade en av Europas största kratrar. Det är ytterkanten av den kratern som idag bildar den ring av sjöar och älvar som kallas Siljansringen, där de största sjöarna är Siljan och Orsasjön. De första spåren av människor i Orsa kommer från stenåldern. Vid Oreälvens strand i Skattungbyn finns en 6000 år gammal boplats. Sedan dess har Orsa varit en boplats för människor och under medeltiden bildades ett samhälle här.

Slipstenstillverkning var den första ”industrin”. I början av 1800-talet var en tredjedel av Orsas vuxna befolkning sysselsatta med att forma slipstenar och andra föremål ur den vresiga Orsasandstenen. Under perioden mellan 1600 och 1900 växer fäbodväsendet snabbt och ett stort antal fäbodar byggdes upp på ett avstånd på mellan 5 och 30 kilometer från tätorten. På den tiden var det en livsnödvändighet för att säkra bete och foder till djuren. Idag har de alltmer fått en funktion som fritidsområden och turistattraktioner.

Orsa kyrka på vintern

Orsa kyrka på vintern

En milstolpe i Orsas historia är när järnvägen (Inlandsbanan) kom till byn i slutet av 1800-talet. Några år efter det invigdes också järnvägen mellan Orsa och Bollnäs. Ytterligare några år senare öppnades Inlandsbanan till Sveg. När järnvägen kom till byn började Orsas samhälle växa snabbt med affärer och annan service i form av banker, post, mm. Idag är järnvägstrafiken mycket blygsam men en aktiv järnvägsförening kör turist- och chartertrafik med gamla charmiga tåg.

Järnvägsgatan i Orsa 1938

Orsa järnvägsgatan 1938

Nu har vi en minskande sysselsättning inom industri och skogsbruk som ersatts av en snabbt växande besöksnäring och en ökande servicesektor. Siljansbygdens största besöksnäringsföretag Grönklittsgruppen (Orsa Grönklitt) har närmast gynnats av lågkonjunkturen. Den ökande besöksnäringen ger uppgång i flera andra branscher, till exempel bygg- och mark, transport, konsulttjänster, handel och service.

En upprustning av centrum har skett och nya bostadsområden växer fram i attraktiva lägen nära vattnet, med både lägenheter och villatomter. Antalet evenemang växer snabbt, till glädje för ortsbor och besökare. Gatumusikantfestivalen Orsayran är fortfarande flaggskeppet, men har fått sällskap av många fler evenemang, till exempel Orsa Dragfest, Gammeldags marknad, Vinterfest, Allsång på Ångbåtsudden med Kalle Moraeus & gäster och den populära SVT-sändningen Moraeus med mera.