GÖRA

AKTIVITETER

Bäckergårdens Ridåsnor
Gammaldags marknad
Kungshaga Outdoor Activities
Lilja Deep Forest Events
Njut i Orsanaturen
Orsa Hembygdsgård
Orsa Mora skating
OrsaYran
Spa Celebration
Tallhed Stugor & Natur

HANTVERK

Fryksås Hantverksbod
Orsa Järn & Design

SEVÄRDHETER

Fryksås Fäbod
Helvetesfallet & Storstupet
Pilkalampinoppi
Skräddar-Djurberga fäbod
Slipstensmuseum

Helvetesfallet och Storstupet

Helvetesfallet

Helvetesfallet och Storstupet, utflyktsmål i Orsaskogarna i Dalarna

Ämån har sina källflöden uppemot gränsen mot Härjedalen och mynnar ut i den större Oreälven ca 10 km nordost om Orsa vid Fredshammar. Under sitt lopp på 40 km från Ämåsjön i norr till Fredshammar i söder kastar den sig ner i ett antal sevärda forsar och vattenfall. De mest kända och spektakulära ligger ca 20 km norr om Orsa, mellan Ämådalen och Fredshammar, och kallas Helvetesfallet samt Storstupet.

Helvetesfallet (GPS 61.2520 N, 14.7676 E),  300möh.
Här har Ämån skurit sig djupt ner i berggrunden och går igenom en kanjon med 30 meter höga och branta bergsväggar. Kanjonen är beväxt med orörd skog som hyser ett stort antal ovanliga växter. Här förekommer bland annat tuvbräcka, skogsklocka, flera hovatade lavar, vedsvampar och mossor.

Storstupet (GPS 61.2272 N, 14.7882 E),  248 möh.
Storstupet ligger 5 km söder om Helvetesfallet. Här går den 1300 km långa Inlandsbanan och passerar via en 34 meter hög bro, byggd 1902 i stål, över Storstupet. Från bron har man en fantastisk utsikt över den dramatiska ravinen och fallet. Vid brons östra fäste finns en eldpallkoja öppen för allmänheten.

Det finns många fina utsiktsplatser, där man kan blicka ut över ravinen, fallet och järnvägsbron. Men var försiktig, området är brant, det finns lösa stenar och det är långt ner till vattnet! Ta det lugnt!

På 1800-talet byggdes Ämån ut till en flottningsled där man flottade ner timret från avverkningsplatserna uppe i skogen till sågverken. Vid Storstupet var fallet så högt att man fick anlägga en flottningsränna.

Vandringsleden Siljansleden passerar Storstupet och även en annan vandringsled på 15 km som i en runda passerar både Helvetesfallet, Storstupet och den levande
fäboden Skräddar Djurberga.

Storstupet i Orsa storskogen

Om man utgår från Orsa kan man nå Storstupet genom att åka E45 norrut, tar av vid byn Heden väg 296 mot Voxna och efter att man passerat Kallholn finns skyltar med Storstupet. Slutmålet ligger ca 20 km från Orsa (ca 40min med bilen).
Närmast Helvetesfallet kommer man om man tar av mot nordost från E45 vid byn Tallhed.
Vid samma tur till dessa trakter rekommenderas ett besök till  Skräddar Djurberga fäbod.

Det finns möjligheter att övernatta på den härliga  fäboden Tallhed.
Här kan ni inte bara hitta en fin stuga utan ni kan även uppleva många aktiviteter: Forspaddling på båda nämnda älvar Ämån och oreälven, paddling på lugnvatten eller njuta av en tur som passager i Segelflygplan och flyger över alla vattenfall, ändlösa skogar och Orsasjön.